do montażu na rurociągu. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych

Opis

do montażu na rurociągu. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych

elektronicznym układem regulacji wydajności dla stałej/zmiennej różnicy ciśnień. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej.Standardowo wyposażona w moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku do sterowania następującymi funkcjami:• Pompa wł./wył.• Wybór rodzaju regulacji:• dp-c (stała różnica ciśnień)• dp-v (zmienna różnica ciśnień)• dp-T (różnica ciśnień uzależniona od temperatury) za pomocą IR-Monitora/IR-Stick

magistrali Modbus

dehn, wkłady kominowe do pieca gazowego dwufunkcyjnego, ac ds, ciepła woda ze słońca, fotoenergia.pl

yyyyy